Anunt - Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 09.06.2022 (publicat in data de 17.05.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de inspectori de specialitate (publicat in data de 03.05.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de muncitori calificati (publicat in data de 03.05.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 29.04.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 29.04.2022)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 21.04.2022)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 21.04.2022)
Centralizator privind validitatea candidaturii pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 14.04.2022)
Centralizator privind validitatea candidaturii pentru muncitori calificati (publicat in data de 14.04.2022)
INFORMARE - Anunt asociere in participatiune-Lac Carol (publicat in data de 12.04.2022)
Anunt - Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 29.03.2022
Anunt de licitatie publica cu strigare - 21.03.2022 - Runda a 3-a
CAIET DE SARCINI - RUNDA A 3-A - Privind vanzarea, valorificarea unor bunuri de natura pieselor de schimb aflate in proprietatea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
Anunt contract asociere in participatie
Anunt de licitatie publica cu strigare nr. 985/01.02.2022 - Runda a 2-a
CAIET DE SARCINI - RUNDA A 2-A - Privind vanzarea, valorificarea unor bunuri de natura pieselor de schimb aflate in proprietatea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
Anunt de licitatie publica cu strigare nr. 985/01.02.2022
CAIET DE SARCINI - Privind vanzarea, valorificarea unor bunuri de natura pieselor de schimb si materialelor aflate in proprietatea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
Centralizator privind organizarea examenului de promovare aprobat in baza referatului P.M.B.
Borderou - Validare candidatura pentru examen promovare 19-01-2022
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Anunt suspendare concurs
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Anunt participare contract asociere - Publicat in data de 09.11.2021
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Propuneri declasare - Casare piese de schimb
Chestionar proiect consolidarea sistemelor de integritate
Anunt amânare licitatie publica din data de 17.08.2020
Anunt privind demarare procedura inchiriere teren prin licitatie publica
Anunt anulare licitatie publica din data de 10.07.2020
Anunt privind demarare procedura inchiriere teren prin licitatie publica
Anunt privind activitatea cu publicul
Anunt privind Interzicerea Accesului Publicului in Parcuri
Anunt privind activitatea cu publicul
Anunt Interventie Arbori Parcul Verdi
Anunt Interventie Arbori Parcul Centenarului
Anunt privind activitatea cu publicul
Studiu de fezabilitate - Amenajare spatii verzi Calea Floreasca
Amenajare peisagistica a Parcului Centenarului
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii - Amenajare peisagistica a Parcului Unirii
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii "Reabilitare peisagistica a parcului istoric Gradina Cismigiu
Expertize, evaluari, studii de fundamentare
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)
Procedură privind ocuparea temporară a unor locuri publice ce aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti şi aflate în administrarea A.L.P.A.B.
CONCURS DE SOLUŢII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
Informare pentru măsuri şi recomandări privind existenţa unui focar de influenţă aviară
Lucrări de intervenţie la arbori 22 februarie 2017
Intervenţie la arbore ocrotit ianuarie 2017
Solicitări emitere avize specialitate 19 decembrie 2016
Solicitări emitere avize specialitate 22 noiembrie 2016
ANUNŢ Lucrări de intervenţie la arbori 18-30 noiembrie 2016
Intervenţii la arbori periculoşi
Casare-Declasare 2016 PIESE AUTO
ANUNŢ Lucrări de intervenţie la arbori 29 august 2016
ANUNŢ şi LISTA de preţuri a bunurilor propuse spre licitaţie la data de 24 iulie 2015
ANUNŢ repetare licitaţie publică cu strigare la data de 13 oct. 2014
CAIET de SARCINI al bunurilor de natura pieselor de schimb, care urmează a fi valorificate conform H.G. 841 / 1995 Runda 3 - 13.10.2014
ANUNŢ repetare licitaţie publică cu strigare la data de 06 oct. 2014
CAIET de SARCINI al bunurilor de natura pieselor de schimb, care urmează a fi valorificate conform H.G. 841 / 1995 Runda 2 - 06.10.2014
ANUNŢ şi LISTA de preţuri a bunurilor propuse spre licitaţie la data de 22 sept. 2014
CAIET de SARCINI al bunurilor de natura pieselor de schimb, care urmează a fi valorificate conform H.G. 841 / 1995
Declasare-Casare 2013 PIESE AUTO