Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Formular-tip reclamaţie administrativă pentru refuz la solicitare
Formular-tip reclamaţie administrativă pentru nerăspuns în termen legal
Raport anual de aplicare a Legii nr. 544/2001 - anul 2019
Buget ALPAB - 2015
Buget ALPAB - 2016
Buget ALPAB - 2017
Buget ALPAB - 2018
Buget ALPAB - 2019
Buget ALPAB - 2020
Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Personal conducere ALPABPersoană responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:

IOANA TUDOR
Contact: office@alpab.ro