INFORMARE 

 

 

Baia și Ștrandul Giulești sunt inchise.

 

Potrivit HCGMB nr. 166/11.03.2019, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrarilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reparații Capitale Ștrand și Baia Giulești"