Raport privind aplicarea chestionarelor privind perceptia angajatilor ALPAB cu privire la gradul de cunoastere a normelor de etica si integritate
Raport privind analiza informatiilor extrase din chestionarele de evaluare-ALPAB
Decizia 304 29.10.2021
Decizia 364 03.09.2020
Decizia 500 25.11.2020
Codul de Etica si Integritate si Reguli de conduita aplicabile salariatilor ALPAB
Raport privind aplicarea chestionarelor de evaluare a gradului de cunoastere a normelor de etica si integritate
Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020
Legislatie