Executie bugetara ianuarie 2018
Executie bugetara februarie 2018
Executie bugetara martie 2018
Executie bugetara aprilie 2018
Executie bugetara mai 2018
Executie bugetara iunie 2018
Executie bugetara iulie 2018
Executie bugetara august 2018
Executie bugetara septembrie 2018
Executie bugetara octombrie 2018
Executie bugetara noiembrie 2018
Executie bugetara decembrie 2018

Executie bugetara ianuarie 2019
Executie bugetara februarie 2019
Executie bugetara martie 2019
Executie bugetara aprilie 2019
Executie bugetara mai 2019
Executie bugetara iunie 2019
Executie bugetara iulie 2019
Executie bugetara august 2019
Executie bugetara septembrie 2019
Executie bugetara octombrie 2019
Executie bugetara noiembrie 2019
Executie bugetara decembrie 2019

Executie bugetara ianuarie 2020
Executie bugetara februarie 2020
Executie bugetara martie 2020
Executie bugetara aprilie 2020
Executie bugetara mai 2020
Executie bugetara iunie 2020
Executie bugetara iulie 2020
Executie bugetara august 2020
Executie bugetara septembrie 2020
Executie bugetara octombrie 2020
Executie bugetara noiembrie 2020
Executie bugetara decembrie 2020

Executie bugetara 31.01.2021
Executie bugetara 28.02.2021
Executie bugetara 31.03.2021
Executie bugetara 31.04.2021
Executie bugetara 31.05.2021
Executie bugetara 30.06.2021
Executie bugetara 31.07.2021
Executie bugetara 31.08.2021
Executie bugetara 30.09.2021
Executie bugetara 31.10.2021