Consolidarea sistemului de management anticorupție

cod SIPOCA 1152/cod MySMIS 152154

 • Titlul proiectului: Consolidarea sistemului de management anticorupție – cod SIPOCA 1152/cod MySMIS 152154
 • Denumirea beneficiarului: Municipiul București
 • Obiectivul general al proiectului: Consolidarea sistemului de management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul Primăriei Municipiului Bucuresti și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare.
 • Obiectivele specifice
  1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului București prin organizarea a 20 de ateliere de lucru și prin elaborarea și adoptarea a doua proceduri cu privire la prevenirea/evaluarea incidentelor de integritate;
  2. Creșterea gradului de conștientizare a fenomenului corupției din perspectiva cauzelor generatoare, factorilor favorizanți și a consecințelor la nivelul Primăriei Municipiului București și instituțiilor aflate în subordonare/coordonare prin realizarea unei campanii de conștientizare privind fenomenul corupției în administrația publică locală;
  3. Creșterea gradului de cunoștințe și competențe a personalului în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare prin instruirea a 175 de persoane din care 140 certificate.
 • Rezultate
  1. Raport privind derularea atelierelor de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție și Registrul riscurilor de corupție actualizat și adoptat;
  2. Două proceduri elaborate și adoptate la nivelul Primăriei Municipiului Bucuresti, respectiv: procedura privind evaluarea incidentelor de integritate si procedura privind activitatea consilierului de etica;
  3. O campanie de conștientizare derulată privind fenomenul corupției în administrația publică locală și Un raport de evaluare a campaniei de conștientizare privind fenomenul corupției în administrația publică locală;
  4. Un raport aferent sondajului de opinie privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală și un raport de cercetare sociologică privind percepția personalului din cadrul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare cu privire la fenomenul corupției în administrația publica locală;
  5. 175 angajații cu funcții de conducere și de execuție din cadrul PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare vor fi instruiți în domeniul prevenirii corupției, transparentei, eticii și integrității, din care 140 vor primi certificate de participare.
 • Data de începere: 09.06.2022
 • Perioada de implementare: 16 de luni.
 • Valoarea totală a proiectului: este de 301.898,59 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 229.805,60 lei.