Formuleaza o petitie

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice. Petițiile se formulează în nume propriu ori, în cazul organizațiilor, în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Formuleaza petiție