Raportul privind aplicarea chestionarelor de evaluare a gradului de cunoastere a normelor de conduita profesionala si a normelor de etica si integritate pentru anul 2022
Raport analiza chestionarele de evaluare cu privire la gradul de cunoastere a normelor de conduita etica si integritate 2022
Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025
Decizia nr. 70 din 07-03-2022
Decizia nr. 7 din 06-01-2021
Planul de integritate ALPAB-pentru perioada 2021-2023
Planul de integritate ALPAB-pentru perioada 2021-2025
Raport privind aplicarea chestionarelor privind perceptia angajatilor ALPAB cu privire la gradul de cunoastere a normelor de etica si integritate
Raport privind analiza informatiilor extrase din chestionarele de evaluare-ALPAB
Decizia 304 29.10.2021
Decizia 364 03.09.2020
Decizia 500 25.11.2020
Codul de Etica si Integritate si Reguli de conduita aplicabile salariatilor ALPAB
Raport privind aplicarea chestionarelor de evaluare a gradului de cunoastere a normelor de etica si integritate
Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020
Legislatie