Decizia nr. 370 / 07.12.2023 privind inlocuirea persoanei responsabile cu implementarea si monitorizarea Codului de conduita pe probleme de etica la nivelul A.L.P.A.B., numita prin Decizia nr. 84/26.03.2024.
Raport Etica și integritate ALPAB 2023
Decizia nr. 370 / 07.12.2023 privind inlocuirea persoanei responsabile cu implementarea si monitorizarea Codului de conduita pe probleme de etica la nivelul A.L.P.A.B., numita prin Decizia nr. 191/14.06.2023
Decizia 192/15.06.2023 privind modificarea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate in contextual SNA 2021-2025 la nivelul ALPAB
Decizia 191/14.06.2023 privind inlocuirea persoanei responsabile cu implementarea si monitorizarea Codului de conduita pe probleme de etica la nivelul ALPAB
Raportul privind aplicarea chestionarelor de evaluare a gradului de cunoastere a normelor de conduita profesionala si a normelor de etica si integritate pentru anul 2022
Raport analiza chestionarele de evaluare cu privire la gradul de cunoastere a normelor de conduita etica si integritate 2022
Declaratia privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025
Decizia nr. 70 din 07-03-2022
Decizia nr. 7 din 06-01-2021
Planul de integritate ALPAB-pentru perioada 2021-2023
Planul de integritate ALPAB-pentru perioada 2021-2025
Raport privind aplicarea chestionarelor privind perceptia angajatilor ALPAB cu privire la gradul de cunoastere a normelor de etica si integritate
Raport privind analiza informatiilor extrase din chestionarele de evaluare-ALPAB
Decizia 304 29.10.2021
Decizia 364 03.09.2020
Decizia 500 25.11.2020
Codul de Etica si Integritate si Reguli de conduita aplicabile salariatilor ALPAB
Raport privind aplicarea chestionarelor de evaluare a gradului de cunoastere a normelor de etica si integritate
Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020
Legislatie