Centralizator rezultate finale ale concursului de ocupare post vacant Consilier Juridic S II (publicat in data de 11.03.2024).
Centralizator rezultate finale ale concursului de ocupare post vacant Referent SÎEUMT (publicat in data de 07.03.2024).
Centralizator rezultate finale ale concursului de ocupare post vacant Consilier Juridic S IA (publicat in data de 07.03.2024).
Centralizator rezultate probă interviu concurs ocupare post vacant Consilier Juridic S II (publicat in data de 06.03.2024).
Centralizator rezultate contestații pentru proba interviu a concursului de ocupare post vacant Referent SÎEUMT (publicat in data de 06.03.2024).
Centralizator rezultate probă interviu concurs ocupare post contractual de Referent M IA SÎEUMT (publicat in data de 4.03.2024).
Centralizator rezultate probă interviu concurs ocupare post contractual de Consilier Juridic S IA (publicat in data de 4.03.2024).
Centralizator rezultate probă scrisă concurs ocupare post contractual de Consilier Juridic S II (publicat in data de 1.03.2024).
Centralizator rezultate probă scrisă concurs ocupare post contractual de Consilier Juridic S IA (publicat in data de 28.02.2024).
Centralizator rezultate probă scrisă concurs ocupare post contractual de Referent M IA, SÎEUMT (publicat in data de 28.02.2024).
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare post contractual de Consilier Juridic S II (publicat in data de 26.02.2024).
Centralizator rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Referent (M) IA, SIEUMT (publicat in data de 22.02.2024).
Centralizator rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant Consilier Juridic SIA (publicat in data de 22.02.2024).
Centralizator rezultate finale probă scrisă concurs promovare grad profesional Inspector de Specialitate SIA, SRUSSM (publicat in data de 22.02.2024).
Centralizator rezultate proba scrisă examen promovare Inspector de Specialitate SIA, SRUSSM (publicat in data de 19.02.2024).
Centralizator rezultate selectie dosare concurs promovare Inspector de Specialitate, grad SIA (publicat in data de 13.02.2024).
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante – ALPAB (publicat in data de 06.02.2024).
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante – ALPAB (publicat in data de 02.02.2024).
Anunt de promovare (publicat in data de 02.02.2024)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare post vacant AUDITOR 1A (publicat in data de 27.09.2023)
Centralizator rezultate proba interviu concurs ocupare post vacant AUDITOR 1A (publicat in data de 22.09.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare post vacant director general adjunct (publicat in data de 21.09.2023)
Centralizator rezultate proba scrisa concurs ocupare post vacant AUDITOR 1A (publicat in data de 19.09.2023)
Centralizator rezultate proba interviu concurs ocupare post vacant director general adjunct (publicat in data de 18.09.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare post vacant AUDITOR 1A (publicat in data de 13.09.2023)
Centralizator rezultate proba scrisa concurs ocupare post vacant director general adjunct (publicat in data de 13.09.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare post vacant director general adjunct (publicat in data de 07.09.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare post vacant Șef serviciu venituri (publicat in data de 04.09.2023)
Centralizator rezultate proba scrisa ocupare post vacant Șef serviciu venituri (publicat in data de 25.08.2023)
Anunt pentru organizarea concursului în vederea ocupării postului de AUDITOR IA (publicat in data de 25.08.2023)
Centralizator verificare dosare S.V. (publicat in data de 21.08.2023)
Anunț concurs director general adjunct (publicat in data de 21.08.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante B.R.P.S. (publicat in data de 18.08.2023)
Centralizator rezultate privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante B.R.P.S. (publicat in data de 11.08.2023)
Centralizator rezultate proba scrisa ocupare post vacant sef B.R.P.S. (publicat in data de 08.08.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante Serviciul Finaciar-Buget (publicat in data de 08.08.2023)
Centralizator rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant B.R.P.S. (publicat in data de 02.08.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante Serviciul Finaciar-Buget(publicat in data de 31.07.2023)
Anunt post vacant Șef serviciu venituri (publicat in data de 31.07.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante Serviciul Finaciar-Buget (publicat in data de 25.07.2023)
Erata la anuntul nr. 9453 din 13.07.2023 (publicat in data de 24.07.2023)
Erata la anuntul nr. 8913 din 04.07.2023 (publicat in data de 24.07.2023)
Anunt post vacant sef birou Relatii Publice si Secretariat (publicat in data de 14.07.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 11.07.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 06.07.2023)
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante – ALPAB (publicat in data de 06.07.2023)
Centralizator privind întrunirea și verificarea condițiilor de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului încadrat pe funcții contractuale (publicat in data de 30.06.2023)
Anunt de promovare (publicat in data de 13.06.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 24.05.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.Î.L. (publicat in data de 24.05.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 19.05.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.L. (publicat in data de 19.05.2023)
Anunț privind suspendarea ocupării prin concurs examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul A.L.P.A.B (publicat in data de 17.05.2023)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 16.05.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 16.05.2023)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.L. (publicat in data de 16.05.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.T. (publicat in data de 15.05.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.A.A.A. (publicat in data de 15.05.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 15.05.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.Î.L. (publicat in data de 10.05.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 10.05.2023)
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante – ALPAB (publicat in data de 26.04.2023)
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante – ALPAB (publicat in data de 25.04.2023) – ERATĂ
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante – ALPAB (publicat in data de 25.04.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante B.J.E.P. (publicat in data de 24.04.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante B.R.P.S. (publicat in data de 20.04.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 20.04.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 20.04.2023)
Anunt organizare concurs ocupare posturi vacante S.Î.S.V., S.I.L. – ALPAB (publicat in data de 20.04.2023)
Centralizator rezultate contestatii proba scrisa – concurs ocupare posturi vacante B.J.E.P. (publicat in data de 18.04.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 13.04.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 13.04.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante B.R.P.S. (publicat in data de 13.04.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante B.J.E.P. (publicat in data de 12.04.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 10.04.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante B.R.P.S. (publicat in data de 10.04.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 10.04.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante B.J.E.P. (publicat in data de 06.04.2023)
Centralizator rezultate contestatii selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 06.04.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 04.04.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 04.04.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante BRPS (publicat in data de 04.04.2023)
Centralizator punctaje finale concurs ocupare post vacant inspector de specialitate (S)- in cadrul S.Î.L. (publicat in data de 22.03.2023)
Centralizator punctaje finale concurs ocupare posturi vacante Compartiment Audit Intern, in perioada 20.02.2023-22.03.2023 (publicat in data de 22.03.2023)
Anunt organizare concurs ocupare 2 posturi vacante de consilier juridic (S), grad profesional I A (publicat in data de 20.03.2023)
Anunt organizare concurs ocupare 7 posturi vacante, B.R.P.S., S.Î.S.V., S.F.B., S.A.P.I. – ALPAB (publicat in data de 16.03.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante – Compartimentul Audit Intern. (publicat in data de 8.03.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante – S.Î.L. (publicat in data de 8.03.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante – S.A.A.A. (publicat in data de 8.03.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 01.03.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 01.03.2023)
Centralizator rezultate finale – examen pentru ocupare posturi vacante Servicul Tehnic (publicat in data de 01.03.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante Inspector grad II – S.Î.S.V. (publicat in data de 24.02.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 24.02.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 24.02.2023)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 21.02.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 21.02.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 21.02.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru ocupare posturi vacante Servicul Tehnic (publicat in data de 21.02.2023)
Centralizator punctaje finale – concurs ocupare posturi vacante consilier juridic (publicat in data de 20.02.2023)
Anunt ocupare posturi vacante Comp. Audit Intern, S.Î.L. si S.A.A.A (publicat in data de 17.02.2023)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru Consilier juridic (publicat in data de 16.02.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.Î.S.V. (publicat in data de 15.02.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante Servicul Tehnic (publicat in data de 15.02.2023)
Centralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare posturi vacante S.A.P.I. (publicat in data de 15.02.2023)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru Consilier juridic (publicat in data de 13.02.2023)
Centralizator selectie dosare post vacant SRUSSM (publicat in data de 7.02.2023)
Centralizator selectie dosare posturi vacante BJEP (publicat in data de 7.02.2023)
Anunț ocupare posturi vacante contractuale de execuție S.A.P.I., Serviciul Tehnic și S.I.S.V. (publicat in data de 27.01.2023)
Posturi vacante SRUSSM si BJEP (publicat in data de 17.01.2023)
Documentatie pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica (publicat in data de 10.01.2023)
Centralizator rezultate contestatii selectie dosare auditor (publicat in data de 31.08.2022)
Centralizator selectie dosare posturi vacante auditor (publicat in data de 29.08.2022)
Anunt ocupare posturi vacante auditor (publicat in data de 09.08.2022)
Centralizator rezultate finale pentru inspectori de specialitate IA, I, II-STISV (publicat in data de 01.08.2022)
Centralizator rezultate finale pentru muncitori calificati – BSP (publicat in data de 01.08.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 28.07.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 28.07.2022)
Centralizator rezultate proba scrisă insp. specialitate STISV (publicat in data de 25.07.2022)
Centralizator rezultate proba practica BSP (publicat in data de 25.07.2022)
Punctaj acordat – Proba scrisa inspector de specialitate (publicat in data de 22.07.2022)
Centralizator selecție dosare mun. calificati – S.Î.L., S.T.Î.S.V. si BSP (publicat in data de 19.07.2022)
Centralizator selecție dosare inspectori de specialitate – S.T.Î.S.V. (publicat in data de 19.07.2022)
Rezultat procedura contract asociere Lac Carol (publicat in data de 19.07.2022)
Erata cu privire la Centralizatorul nominal nr. 8186/16.07.2022
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de muncitori necalificati de specialitate (publicat in data de 14.07.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de muncitori calificati (publicat in data de 14.07.2022)
Centralizator proba interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat Serviciul Agrement(publicat in data de 12.07.2022)
Centralizator proba interviu muncitor calificat SDF+BSP(publicat in data de 12.07.2022)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 07.07.2022)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru muncitori necalificati (publicat in data de 07.07.2022)
Centralizator selecție dosare mun. necalif- S. Agrement (publicat in data de 01.07.2022)
Centralizator selecție dosare conducător salupă fluvială – s. Ambarcații (publicat in data de 01.07.2022)
Centralizator selecție dosare mun. calif- S.D. și B.S.P. (publicat in data de 01.07.2022)
Anunt – Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 22.07.2022 (publicat in data de 30.06.2022)
Anunt – Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 22.07.2022 (publicat in data de 30.06.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de inspectori de specialitate (publicat in data de 20.06.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de muncitori calificati (publicat in data de 20.06.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 16.06.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 16.06.2022)
Anunt – Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 06.07.2022 (publicat in data de 14.06.2022)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 10.06.2022)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 10.06.2022)
Centralizator privind validitatea candidaturii pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 06.06.2022)
Centralizator privind validitatea candidaturii pentru muncitori calificati (publicat in data de 06.06.2022)
Anunt asociere in participatie – Lac Carol (publicat in data de 23.05.2022)
Anunt – Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 09.06.2022 (publicat in data de 17.05.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de inspectori de specialitate (publicat in data de 03.05.2022)
Centralizator rezultate finale ocupare posturi de muncitori calificati (publicat in data de 03.05.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 29.04.2022)
Centralizator privind proba interviu a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 29.04.2022)
Centralizator privind proba scrisa a examenului pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 21.04.2022)
Centralizator privind proba practica a examenului pentru muncitori calificati (publicat in data de 21.04.2022)
Centralizator privind validitatea candidaturii pentru inspectori de specialitate (publicat in data de 14.04.2022)
Centralizator privind validitatea candidaturii pentru muncitori calificati (publicat in data de 14.04.2022)
INFORMARE – Anunt asociere in participatiune-Lac Carol (publicat in data de 12.04.2022)
Anunt – Organizare concurs de ocupare posturi vacante ALPAB in data de 29.03.2022
Anunt de licitatie publica cu strigare – 21.03.2022 – Runda a 3-a
CAIET DE SARCINI – RUNDA A 3-A – Privind vanzarea, valorificarea unor bunuri de natura pieselor de schimb aflate in proprietatea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
Anunt contract asociere in participatie
Anunt de licitatie publica cu strigare nr. 985/01.02.2022 – Runda a 2-a
CAIET DE SARCINI – RUNDA A 2-A – Privind vanzarea, valorificarea unor bunuri de natura pieselor de schimb aflate in proprietatea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
Anunt de licitatie publica cu strigare nr. 985/01.02.2022
CAIET DE SARCINI – Privind vanzarea, valorificarea unor bunuri de natura pieselor de schimb si materialelor aflate in proprietatea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in conformitate cu H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
Centralizator privind organizarea examenului de promovare aprobat in baza referatului P.M.B.
Borderou – Validare candidatura pentru examen promovare 19-01-2022
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Anunt suspendare concurs
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Anunt participare contract asociere – Publicat in data de 09.11.2021
Anunt examen promovare in grad/treapta profesional
Propuneri declasare – Casare piese de schimb
Chestionar proiect consolidarea sistemelor de integritate
Anunt amânare licitatie publica din data de 17.08.2020
Anunt privind demarare procedura inchiriere teren prin licitatie publica
Anunt anulare licitatie publica din data de 10.07.2020
Anunt privind demarare procedura inchiriere teren prin licitatie publica
Anunt privind activitatea cu publicul
Anunt privind Interzicerea Accesului Publicului in Parcuri
Anunt privind activitatea cu publicul
Anunt Interventie Arbori Parcul Verdi
Anunt Interventie Arbori Parcul Centenarului
Anunt privind activitatea cu publicul
Studiu de fezabilitate – Amenajare spatii verzi Calea Floreasca
Amenajare peisagistica a Parcului Centenarului
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii – Amenajare peisagistica a Parcului Unirii
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii „Reabilitare peisagistica a parcului istoric Gradina Cismigiu
Expertize, evaluari, studii de fundamentare
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)
Procedură privind ocuparea temporară a unor locuri publice ce aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti şi aflate în administrarea A.L.P.A.B.
CONCURS DE SOLUŢII – AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARCUL CENTENARULUI
Informare pentru măsuri şi recomandări privind existenţa unui focar de influenţă aviară
Lucrări de intervenţie la arbori 22 februarie 2017
Intervenţie la arbore ocrotit ianuarie 2017
Solicitări emitere avize specialitate 19 decembrie 2016
Solicitări emitere avize specialitate 22 noiembrie 2016
ANUNŢ Lucrări de intervenţie la arbori 18-30 noiembrie 2016
Intervenţii la arbori periculoşi
Casare-Declasare 2016 PIESE AUTO
ANUNŢ Lucrări de intervenţie la arbori 29 august 2016
ANUNŢ şi LISTA de preţuri a bunurilor propuse spre licitaţie la data de 24 iulie 2015
ANUNŢ repetare licitaţie publică cu strigare la data de 13 oct. 2014
CAIET de SARCINI al bunurilor de natura pieselor de schimb, care urmează a fi valorificate conform H.G. 841 / 1995 Runda 3 – 13.10.2014
ANUNŢ repetare licitaţie publică cu strigare la data de 06 oct. 2014
CAIET de SARCINI al bunurilor de natura pieselor de schimb, care urmează a fi valorificate conform H.G. 841 / 1995 Runda 2 – 06.10.2014
ANUNŢ şi LISTA de preţuri a bunurilor propuse spre licitaţie la data de 22 sept. 2014
CAIET de SARCINI al bunurilor de natura pieselor de schimb, care urmează a fi valorificate conform H.G. 841 / 1995
Declasare-Casare 2013 PIESE AUTO