Hotărâri 2024:

HOTARARE nr. 44 din 31/01/2024 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE A UTILAJELOR AFLATE IN PATRIMONIUL ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI (A.L.P.A.B.), PRECUM SI A TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE AGREMENT PRESTATE SI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HOTARARE nr. 26 din 31/01/2024 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII A UNUI NUMAR DE 6 (SASE) CABINE DE PAZA, DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HOTARARE nr. 21 din 31/01/2024 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REABILITARE SI MODERNIZARE FANTANA ARTEZIANA CHARLES DE GAULLE”

HOTARARE nr. 20 din 31/01/2024 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REABILITARE SI MODERNIZARE FANTANA ORNAMENTALA PARC TINERETULUI”

HOTARARE nr. 19 din 31/01/2024 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REALIZAREA CAPTARII DE APA DIN SUBTERAN PENTRU CONTROLUL NIVELULUI APEI DIN LACUL CIRCULUI SI ASIGURAREA NECESARULUI PENTRU IRIGATII DIN PARCUL CIRCULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI (REDENUMIREA POZITIEI: PUT DE MARE ADANCIME PENTRU ALIMENTAREA LACULUI SITUAT IN PARCUL CIRCULUI)”

 

Hotărâri 2023:

HOTĂRÂREA NR. 303 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 164/29.05.2023 privind preluarea de către Municipiul Bucureşti a bunurilor mobile ale societăţii Compania Municipală Întreținerea Arborilor şi Spațiului Verde Bucureşti S.A., distribuite de lichidatorul judiciar către Municipiul Bucureşti prin actele de distribuire parțială nr. 26594/03.03.2023 și nr. 26708/20.04.2023, precum şi darea în administrare şi folosinţă a acestor bunuri către Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Administraţia Străzilor Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea și Protecţia Animalelor Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 164 privind preluarea de către Municipiul Bucureşti a bunurilor mobile ale societăţii Compania Municipală Întreținerea Arborilor şi Spațiului Verde Bucureşti S.A., distribuite de lichidatorul judiciar către Municipiul Bucureşti prin actele de distribuire parțială nr. 26594/03.03.2023 şi nr. 26708/20.04.2023, precum şi darea în administrare şi folosinţă a acestor bunuri către Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Administraţia Străzilor Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 97 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136/02.06.2021 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti a imobilului situat în Calea Vitan nr. 154 – 158, sector 3

HOTĂRÂREA NR. 29 privind transmiterea din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului cu numărul cadastral 234962, situat în Calea Giulești nr. 240, sector 6, în vederea continuării şi dezvoltării proiectelor aflate în derulare

 

HCGMB 2022:

HOTĂRÂREA NR. 519 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti a spațiilor verzi aferente arterei de circulaţie Bd. Regina Elisabeta, sector 3 și sector 5, Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 454 privind reorganizarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia

HOTĂRÂREA NR. 123 privind realizarea de spații de joacă incluzive prin amplasarea de echipamente de joacă universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor fără dizabilități în parcurile și spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Hotărâri 2021:

HOTĂRÂREA NR.427 privind transmiterea imobilului (lacului) din Parcul Național, situat în Bulevardul Basarabia, sector 2, înscris în cartea funciară NR.217399 din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2

HOTĂRÂREA NR. 352 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia protocolul de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.) în scopul realizării obiectivului de investiții ”Promenada Verde”

HOTĂRÂREA NR. 323 privind transmiterea de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București către Municipiul București – Direcția Generală Investiții, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții “Pod – Număr de inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu”, în vederea executării lucrărilor de reparații capitale

HOTĂRÂREA NR. 146 privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a construcției C8 ce reprezintă parte din imobilul Parcul Carol I situat în strada Candiano Popescu nr. 4, sector 4

HOTĂRÂREA NR. 136 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a imobilului situat în Calea Vitan nr. 154 – 158, sector 3

HOTĂRÂREA NR. 137 privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, în spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

HOTĂRÂREA Nr. 110 prin care se aprobă transferul păsărilor exotice aflate în gestiunea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu titlu gratuit, către Administrația Grădina Zoologică București, precum și către alte grădini zoologice sau rezervații aparținând altor UAT-uri, asociații și organizații pentru protecția animalelor din România

Hotărâri 2020:

HOTARARE nr. 13 din 29/01/2020 privind transmiterea in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri Si Agrement Bucuresti a spatiilor verzi aferente arterei de circulatie Bd. Tudor Vladimirescu, sector 5.

 

Hotărâri 2019:

HOTARARE nr. 696 din 18/12/2019 privind declararea ca bunuri ce apartin domeniului public al Municipiului Bucuresti a partilor componente ale investitiei, construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din lacurile Titan, Tineretului Si Carol, precum si darea acestora in concesiune S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
Completeaza Anexa Hcgmb Nr. 186/2008

HOTARARE nr. 660 din 14/11/2019 privind modificarea Hotararii Consiliului General Al Municipiului Bucuresti nr. 27/10.02.2005 pentru transmiterea cu plata din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in domeniul privat al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General Al Municipiului Bucuresti a imobilelor situate in Bucuresti, Sos. Nordului nr. 114- 140, sector 1 si transmiterea acestora in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement.

Modifica art. 3 alin. (2) si alin. (3) ale Hcgmb Nr.27/2005

HOTARARE nr. 598 din 24/10/2019 pentru modificarea Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 386/2019 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Lacuri, Parcuri Si Agrement Bucuresti.

HOTARARE nr. 552 din 24/10/2019 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucuresti a unui imobil situat intre Strada Gheorghe Titeica, Strada Barbu Vacarescu, Strada Giuseppe Verdi si proprietati private, sector 2, identificat conform cartii funciare nr. 233094

Modifica anexa Hcgmb Nr. 186/2008

HOTARARE nr. 386 din 26/06/2019 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi,statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucuresti.

Inceteaza aplicabilitatea HCGMB NR. 63/2019

ANEXA NR. 2 se modifica prin HCGMB NR. 598/2019

ART. 1 si ANEXELE NR. 1 SI 2 se modifica prin HCGMB NR. 51/2020

Îsi inceteaza aplicabilitatea prin HCGMB NR. 454/2022

HOTARARE nr. 373 din 26/06/2019 privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 5, cu privire la asocierea cu Administratia Lacuri, Parcuri și Agrement in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes local.

HOTARARE nr. 221 din 23/04/2019 privind transmiterea din administrarea Adrninistratiei Domeniului Public Sector 2 in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucuresti a terenului in suprafata de 5202 mp, situat pe malul Lacului Tei, sector 2.

HOTARARE nr. 220 din 23/04/2019 privind transmiterea din administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucuresti a terenului in suprafata de 7901,80 mp, ocupat de spatii verzi, situat pe Barajul Tei si pe malul Laului Tei, sector 2.

HOTARARE nr. 219 din 23/04/2019 privind transmiterea din administrarea Administratiei Monumentelor și Patrimoniului Turistic in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucuresti a bunurilor imobile Podul de Nuc si Izvorul Eminescu amplasate in Parcul Cismigiu.

HOTARARE nr. 198 din 23/04/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru Obiectivul de Investitii „Reabilitare, Reparatii capitale, Reconstructie, Extindere și Suprainaltare a constructiilor C1 și C2 din Incinta sediului Administratiei Lacuri, Parcuri și Agrement Bucuresti, amenajari conform normativelor psi in vigoare”.

HOTARARE nr. 97 din 26/02/2019 PRIVIND TRANSMITEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFERENT PARCULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI (FOST HERASTRAU) DIN ADMINISTRAREA GESTIONARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI – S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HOTARARE nr. 63 din 31/02/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HOTARARE nr. 63 din 31/01/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 428/2018
INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI 6b A HCGMB NR. 305/2013
ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 386/2019

HOTARARE nr. 28 din 31/01/2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIUI TURISTIC A CONSTRUCTIEI. „HEMICICLU” PARTE DIN PARCUL CAROL I DIN STR. CANDIANO POPESCU NR. 4, SECTOR 4

Hotărâri 2018:

HOTARARE nr. 775 din 22/11/2018 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI A CLĂDIRII C2 SITUATĂ ÎN PARCUL CIȘMIGIU.

MODIFICA HCGMB NR. 561/2018

HOTARARE nr. 622 din 26/09/2018 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI OCUPAT DE SPATII VERZI, SITUAT INTRE LACUL FLOREASCA SI CALEA FLOREASCA, SECTOR 1, REPREZENTAND SECTIUNE DIN IMOBILUL INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 263454

HOTARARE nr. 621 din 26/09/2018 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 586/22.11.2017 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE „PARCUL CENTENARULUI” SPATIULUI VERDE SITUAT IN SECTORUL 5 LA INTERSECTIA ARTERELOR DE CIRCULATIE STR. DR. DUMITRU BAGDASAR, STR. NICOLAE PAULESCU SI STR. DR. GHEORGHE MARINESCU SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
MODIFICA HCGMB NR. 186/2018

HOTARARE nr. 587 din 6/09/2018 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE A SPATIILOR DESTINATE BIROURILOR DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI PRECUM SI A UTILAJELOR AFLATE IN PATRIMONIUL A.L.P.A.B.

HOTARARE nr. 533 din 23/08/2018 PRIVIND DELEGAREA ACTIVITATILOR PRIVIND AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LACURILOR, A STRANDURILOR SI A BAZELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT, INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA BAILOR PUBLICE DIN COMPONENTA SERVICIULUI LOCAL AFLAT SUB RESPONSABILITATEA MUNICIPIUL BUCURESTI, CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.

ABROGA HCGMB NR. 153/2018

HOTARARE nr. 429 din 26/07/2018 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI – CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HOTARARE nr. 428 din 26/07/2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE ADMINISTRATIEI LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCURESTI

MODIFICA HCGMB NR. 305/2013

INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI 6a A HCGMB NR. 305/2013

ANEXA 1 SI 2 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 561/2018

ART. 1 SI ANEXELE 1 SI 2 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 644/2018

ART. 1 SI ANEXELE 1 SI 2 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 656/2018

SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 657/2018

ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 721/2018

ART. 1 SI ANEXELE 1 SI 2 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 730/2018

ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 63/2019

SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 64/2019

HOTARARE nr. 338 din 14/06/2018 PRIVIND TRANSMITEREA LACULUI „DRUMULUI TABEREI”, A SISTEMULUI DE PUTURI DE ALIMENTARE CAT SI GRUPUL SANITAR AFLAT IN PARCUL DRUMUL TABEREI, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE nr. 153 din 28/03/2018 PRIVIND APROBAREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL AFLAT SUB RESPONSABILITATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LACURILOR, A STRANDURILOR SI A BAZELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT, INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA BAILOR PUBLICE CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.
SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 533/2018

HOTARARE nr. 94 din 22/02/2018 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI: AMENAJAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA LACURILOR, STRANDURILOR, BAILOR, BAZELOR DE ODIHNA SI DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI INTRETINERE A LACURILOR, STRANDURILOR, COMPLEXELOR DE SANATATE SI BAILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI.

HOTARARE nr. 93 din 22/02/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC AFERENT ACTIVITATILOR DE AMENAJARE, EXPLOATARE, REPARARE, PROTEJARE SI INTRETINERE A LACURILOR, STRANDURILOR SI CASELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI.

Hotărâri 2017:

HOTARARE nr. 641 din 19/12/2017 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE SI A COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE PROIECTULUI „AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI SI ZONA ADIACENTA LOR” SI INCETAREA APLICABILITATII HOTARARII C.G.M.B. NR. 270/22.12.2015 SI HOTARARII C.G.M.B. NR. 90/28.04.2016

HOTARARE nr. 586 din 22/11/2017 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE „PARCUL CENTENARULUI” SPATIULUI VERDE SITUAT IN SECTORUL 5 LA INTERSECTIA ARTERELOR DE CIRCULATIE STR. DR. DUMITRU BAGDASAR, STR. NICOLAE PAULESCU SI STRADA DR. GHEORGHE MARINESCU SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
MODIFICA HCGMB NR. 186/2008
SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 621/2018

HOTARARE nr. 236 din 8/06/2017 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI A CENTRALEI TERMICE CARE DESERVESTE OBIECTIVUL DE INVESTITII STADIONUL NATIONAL „LIA MANOLIU” AMPLASAT IN BULEVARDUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2, BUCURESTI

HOTARARE nr. 122 din 5/04/2017 PRIVIND APROBAREA PREDARII IN ADMINISTRARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI, ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI SI DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 3 A UNOR OBIECTIVE CE FAC PARTE DIN PROIECTUL „REABILITARE INFRASTRUCTURA DE BAZA IN CENTRUL ISTORIC AL BUCURESTIULUI – ZONA PILOT A, INCADRATA DE CALEA VICTORIEI, BD. I.C. BRATIANU, BD. SPLAIUL INDEPENDENTEI, STR. LIPSCANI – PACHET 3 – AMENAJARI STRADALE”

HOTARARE nr. 58 din 28/02/2017 PRIVIND TRANSMITEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII STADION NATIONAL „LIA MANOLIU” REABILITAT SI MODERNIZAT, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 262/2017

HOTARARE nr. 24 din 30/01/2017 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 2B, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HCGMB nr. 87 din 27.04.2004

HCGMB nr. 108 din 13.07.2004

HCGMB nr. 386 din 26.06.2019

HCGMB nr. 454 din 29.09.2022