Prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului alpab.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare descrise în continuare.

Scopurile şi baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională( Legea nr. 102/2005 cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană( Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement  Bucureşti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement  Bucureşti  prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituţiei şi se angajează să protejeze datele cu caracter personal de îndată ce intră în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice de securitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti), conform articolului 6, alin. 1 litera “c” şi “e” din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, instituţia noastră va solicita consimţământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. “a” din GDPR.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti prin serviciile/birourile/compartimentele sale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terţi(alte instituţii sau entităţi care se adresează instituţiei sau alte persoane vizate) sau din documente publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obţinute de la terţe persoane juridice, aceştia din urmă au obligaţia de a vă furniza informaţiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

  • Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
  • alte instituţii/autorităţi centrale şi locale în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţii, în condiţiile legii (O.G. 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare)
  • instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni şi reprezentării în instanţă
  • în cadrul activităţii de organizare/derulare evenimente a operatorului
  • Dezvăluirea datelor către terţi se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizaţi anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susţinerea activităţilor serviciilor/birourilor/compartimentelor de relaţii publice, petiţionare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluţionarea acţiunilor de către instanţele de judecată competente, înregistrarea şi soluţionarea notificărilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal precum şi înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecţia datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei în vigoare.

 

Drepturile dumneavoastră şi modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactaţi direct responsabilul cu protecţia datelor din cadrul instituţiei la adresa de e-mail office@alpab.ro

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.