A.L.P.A.B a încheiat un parteneriat de colaborare cu Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”

A.L.P.A.B a încheiat un parteneriat de colaborare cu Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”

A.L.P.A.B împreună cu Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” anunță încheierea unui parteneriat de cooperare și colaborare între cele două instituții care are ca scop refacerea, managementul și gestionarea durabilă a spațiilor verzi, a aliniamentelor, grădinilor, pădurilor urbane și periurbane din București (aflate în administrarea ALPAB), precum și împădurirea terenurilor degradate și semi degradate de către ALPAB prin participarea APP cu soluții bazate pe narațiune științifică.

Având în vedere faptul că se dorește refacerea și gestionarea durabilă a parcurilor, amenajărilor de spații verzi, a aliniamentelor, grădinilor și pădurilor urbane din București,  manifestat de interesul de a pune la dispoziție cunoștințe de specialitate pentru reconstrucția, pe baze științifice, a spațiilor verzi destinate activităților de recreere, educaționale, sportive, culturale și de agrement cele doua instituții vor implementa și desfășura activități comune specifice.

Astfel, obiectivul parteneriatului reprezintă un palier de acțiune pentru creşterea prestigiului naţional şi local precum și a imaginii cercetării ştiinţifice din domeniile biodiversităţii şi economiei, reprezentată în acest acord de Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” (CSCBAS)- instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Academiei Române.