Informare privind sesizările adresate A.L.P.A.B

Informare privind sesizările adresate A.L.P.A.B – BIROUL RELAŢII PUBLICE ŞI SECRETARIAT

În urma numeroaselor adrese primite pe e-mail-ul oficial al instituției, cărora li s-au formulat și transmis către petent răspunsurile referitoare la întreținerea și reamenajarea spațiilor verzi aflate în administrarea A.L.P.A.B, pe de o parte, cât și informații de interes public formulate în baza Legii 544/2001 legate de structura organizatorică și activitatea instituției, conducerea A.L.P.A.B comunică în mod oficial faptul că este interesată permanent de nevoile cetățenilor și de dialogul cu aceștia.

A.L.P.A.B depune toate eforturile să dezvolte patrimoniul natural al capitalei și să devină un model administrare eficientă a spațiilor naturale urbane. De asemenea, instituția contribuie constant la regenerarea urbană și își dorește să se asigure că moștenirea naturală este protejată și îmbunătățită pentru a fi lăsată generațiilor actuale și viitoare.

În urma răspunsurilor oferite de instituție la adresele înaintate de petent dorim să comunicăm și public punctul de vedere A.L.P.A.B asupra aspectelor ridicate în solicitările făcute.

Astfel, ca urmare a adreselor referitoare la tăierile și eliminările de arbori ce s-au desfășurat în Parcul Carol I în luna ianuarie a acestui an, vă comunicăm că acestea au fost executate în baza avizului general emis de Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu, înregistrat la Cabinetul Primarului General cu nr. 145426/5.10.2022, prin care administratorii de spații verzi publice și private pot interveni asupra vegetației dendrologice prin lucrări de întreținere.

În cazul intervenției din Parcul Carol I, vă informăm că s-au realizat lucrări de eliminare a ramurilor uscate, frânte și fisurate prinse și agățate în coronamentele arborilor în urma fenomenelor meteorologice. Conform avizului general, administratorii de spații verzi de pe raza Municipiului București au obligația de a realiza lucrări de întreținere și reamenajare aplicate vegetației dendrologice și spațiilor verzi aflate în administrare, prin urmare A.L.P.A.B își îndeplinește aceste atribuții cu scopul de a îngriji, conserva și administra eficient patrimoniul natural administrat.

Vă precizăm că pentru acest tip de intervenții nu este necesar avizul din partea Ministerului Culturii, lucrările de acest gen efectuându-se în baza avizului general  145426/5.10.2022 emis de Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.

Pentru evitarea accidentelor și siguranța cetățenilor în zona în care s-au executat lucrări de eliminare a ramurilor uscate, frânte și fisurate agățate în coronamentele arborilor din Parcul Carol I, activitățile au fost întreprinse de specialiști în domeniu (alpiniști, muncitori calificați) sub coordonarea unui inginer silvic. Lucrarea a fost executată, în baza avizului eliberat de Primăria Municipiului București, de către compania prestatoare specializată în astfel de servicii.

După cum bine știți, metoda de realizare a întreținerii arborilor este una complexă, iar exemplarele de arbori care nu suferă din criterii de: esență, vârstă, situație, starea biologica și fitosanitară, trebuie puse în valoare (prin lucrări speciale de tăiere) cu scopul restabilirii echilibrului vegetației, dând arborilor un volum potrivit în raport cu forma naturală sau cea condusă anterior (taiere reglată). Reglarea creșterilor necontrolate care alterează habitusul natural al arborilor valoroși se face:

  • prin înlăturarea drajonilor și lăstarilor lacomi, tăierea plantelor erbacee care s-au extins pe trunchiul arborilor;
  • prin rărire (suprimarea ramurilor rău orientate, paralele sau prea apropiate) – șarpantă devine mai aerată. Se păstrează ramurile mai puțin verticale și cele mai joase;
  • prin reechilibrare sau reformare (suprimarea ramurilor secundare, fără a afecta șarpantele, uneori ridicarea coroanei (elagare) și stimularea reagonisirii cu ramuri noi;
  • prin tăieri de întreținere curentă – aerarea șarpantei, diminuând numărul de ramuri inutile;
  • prin reducere – tăierea a 1/3 din lungimea ramurilor, lăsând cate un trăgător de sevă.

Perioada de realizare a tăierilor – de preferință în repausul vegetativ, exceptând zilele de ger și ploaie, este următoarea:

  • de primăvara- facilitează cicatrizarea
  • curățarea lemnului mort
  • tăierea lăstarilor neconformi de pe trunchi – mai-iulie

Vă menționăm faptul că în parcurile istorice intervențiile s-au executat strict pentru întreținerea arborilor. S-au realizat acțiuni sumare care au ținut exclusiv de întreținerea și îngrijirea copacilor. În plus, aceste intervenții reprezintă prevenirea și înlăturarea prăbușirii arborilor afectați de condițiile meteorologice sau alți dăunători naturali, prin urmare considerăm că lucrările efectuate au înlăturat acest pericol.

De asemenea, vă reamintim că siguranța cetățenilor este una dintre prioritățile A.L.P.A.B, intervențiile de acest gen fiind indispensabile, iar situația actuală impune astfel de acțiuni.

Ne dorim un dialog transparent cu cetățenii, de aceea îndemnăm organizațiile și persoanele care contestă cu vehemență lucrările de întreținere pe care noi le efectuăm să își asume responsabilitatea în situația în care, în lipsa acțiunilor de protejare sau nerealizarea lucrărilor de întreținere la timp, arbori întregi sau ramuri masive se pot prăbuși, rezultând astfel victime sau pierderi materiale. Prin urmare, aceste acțiuni sunt necesare atât din punct de vedere al întreținerii patrimoniului natural cât și a siguranței cetățenilor.

Cu privire la organele desemnate cu inspecția și controlul acestor lucrări vă precizăm că acestea sunt cele care au emis avizul de specialitate și anume, Primăria Municipiului București – Direcția de Mediu.

În calitate de membru cu drepturi depline a Federației Europene a Parcurilor EUROPARC, vă asigurăm că A.L.P.A.B își dorește în continuare o administrare eficientă a patrimoniului natural prin acțiuni de conservare a biodiversității și utilizare eficientă a resurselor naturale pe care le administrează.

Referitor la modul în care o persoană poate ocupa un post disponibil din cadrul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement vă informăm că acesta poate fi ocupat prin: concurs, transfer sau detașare. În ceea ce privește modalitatea de angajare în instituțiile publice, vă rugăm să consultați Codul Administrativ coroborat cu dispozițiile aferente personalului contractual din Codul Muncii. Posturile din cadrul A.L.P.A.B se ocupă conform cerințelor angajatorului, iar pentru informații complete avem rugămintea de a consulta ștatul de funcții publicat pe site-ul A.L.P.A.B, www.alpab.ro, în secțiunea DESPRE NOI/ROF.

Credem în misiunea noastră și vă reamintim că scopul nostru este acela de a lucra cu oameni care au experiență relevantă, prin urmare, posturile ocupate în cadrul instituției au la bază oameni care au și peste 18 ani de experiență în domeniu, personalul fiind instruit și pregătit în și pentru orice situație.