Primăria Municipiului București prin A.L.P.A.B supune consultării publice propunerile preliminare pentru PUZ în Parcurile istorie Regele Mihai I (fost Herăstrău), Carol I și Cișmigiu

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului București prin A.L.P.A.B supune consultării publice propunerile preliminare pentru PUZ în Parcurile istorie Regele Mihai I (fost Herăstrău), Carol I și Cișmigiu

 

Primăria Municipiului București prin A.L.P.A.B organizează în perioada 1-25 februarie 2023, în sistem online, procesul de consultare a populației cu privire la documentațiile de urbanism pentru parcurile istorice Regele Mihai I (fost Herăstrău), Carol I și Cișmigiu.

La nivelul celor trei parcuri este necesară conservarea și restaurarea elementelor de patrimoniu cu valoare istorică, astfel că, Planurile Urbanistice Zonale pentru cele trei locații cuprind propuneri referitoare la: protejarea și revitalizarea elementelor de cadru natural, îmbunătățirea calității factorilor de mediu, conservarea valorilor istorice, culturale precum și conservarea caracterului identității locului, revitalizarea fondului dendrologic și a spațiilor verzi prin reabilitarea și înlocuirea mobilierului urban,  a locurilor de joacă și restaurarea construcțiilor administrate de A.L.P.A.B.

„Era necesară implementarea unui plan urbanistic pentru cele trei parcuri care să cuprindă reglementări specifice prin care activitatea urbanistică să se poată coordona cu activitățile pe care ne propunem să le derulăm, deoarece ne dorim să aducem îmbunătățiri semnificative parcurilor istorice Carol I, Regele Mihai I și Cișmigiu care, de altfel, sunt un element important al cărții de vizită a Bucureștiului. Avem în plan să implementăm o serie de proiecte, iar această nevoie rezonează cu ideea de avea parcuri care să aibă o imagine la nivelul marilor parcuri Europene. Un plan urbanistic zonal ne va ajuta să corelăm programele de dezvoltare urbană pe care vrem să le implementăm printr-o administrare corectă și eficientă. Depunem toate eforturile să îmbunătățim semnificativ fața parcurilor și să dezvoltăm patrimoniul natural al Bucureștiului. A.L.P.A.B și-a propus să devină un model de administrare eficientă a spațiilor naturale urbane. Instituția dorește să se asigure că moștenirea naturală este protejată și îmbunătățită pentru generațiile actuale și viitoare.Corina Simona Bega – Director General A.L.P.A.B

Documentația de urbanism poate fi accesată pe paginile online de consultare a populației dedicate fiecărui proiect în parte și anume:  

Sugestiile cetățenilor pot fi făcute în scris, în secțiunea dedicată scrierii opiniilor publice, timp de 25 de zile calendaristice, până la data 25 februarie 2023. Sunt invitați să participe prin postarea opiniilor, în cadrul procesului de consultare a populației, în sistem online, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate sau reprezentanți ai presei.

Despre A.L.P.A.B

Natura este o componentă importantă a calității vieții în cel mai poluat și cel mai important centru industrial și comercial al țării, de aceea A.L.P.A.B depune toate eforturile să dezvolte patrimoniul natural al capitalei și să devină un model administrare eficientă a spațiilor naturale urbane, contribuie constant la regenerarea urbană și conectează tot ceea ce este fragmentat. Instituția își dorește să se asigure că moștenirea naturală este protejată și îmbunătățită pentru generațiile actuale și viitoare. În calitate de membru cu drepturi depline a Federației Europene a Parcurilor EUROPARC, A.L.P.A.B contribuie la creșterea conceptului de dezvoltare durabilă prin acțiuni de conservare a biodiversității și utilizare eficientă a resurselor naturale pe care le administrează.

Puteți urmări activitatea A.L.P.A.B pe:

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti                                              WebSite: alpab.ro